Informacje o fundacji

Sprawdź stronę internetową Fundacji

Fundacja Rozwoju Sportu została założona w 1999 roku przez trenera i działacza sportowego Pawła Rączkę oraz Beatę Świątkowską-Kotulską.

Fundacja została powołana w celach:

  • promowania lekkiej atletyki, oraz innych dyscyplin sportu i form rekreacji,
  • popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży,
  • niesienia pomocy i wspierania działalności sportowej wśród dzieci, młodzieży oraz kadry szkoleniowej,
  • wychowania młodzieży poprzez sport,
  • propagowania lekkiej atletyki i innych dyscyplin sportu wśród niepełnosprawnych,
  • rozwijanie idei fair – play (czystej gry) i poszanowania przeciwnika w sporcie.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, która wspiera działalność pożytku publicznego Fundacji. W ramach tych działań powstał Sklep FURS, który ma na celu popularyzację sportu i aktywności fizycznej poprzez udostępnianie materiałów fotograficznych i wideo zainteresowanym, a także wsparcie działalność Fundacji przez sprzedaż tych materiałów.

Kupując materiały w naszym Sklepie FURS bezpośrednio wspierasz działania naszej Fundacji.

Materiały zamieszczane w naszym sklepie są tworzone przez markę Wolf Eye, którą prowadzi Aleksandra Kowalska – członkini zarządu Fundacji.

„Życie pełne pasji? Pokażmy je razem.”